top of page

ARCHITEKTURA

Tworzymy obiekty nieruchomości mieszkalnych. Grupa architektów i projektantów zajmuje się wszystkim od stworzenia koncepcji po realizację. Proces obejmuje trzy etapy:

PROJEKT SZKIC (ED)

Opracowujemy propozycję przedprojektową zgodnie ze specyfikacją techniczną i życzeniami klienta. Tworzymy komplet dokumentów: plan ogólny, plany pięter, wizualizacje 3D, kolor elewacji.

PROPOZYCJA PROJEKTU (PP)

  • Ogólny plan

  • Paszport fasadowy

  • Fasady w osiach

  • Rozwiązania planistyczne

  • Widoki ogólne budynku

 

PROJEKT ROBOCZY

Komplet dokumentacji wymaganej do budowy

Plan zagospodarowania przestrzennego: powiązanie projektowanego budynku z budynkami MAF na działce, TEP,  podjazdy, perony (bez małej architektury)

Rozwiązania architektoniczne: paszport elewacji, elewacje osiowe, układy z objaśnieniami pomieszczeń, przekroje projektowanego budynku

Konstrukcje żelbetowe lub metalowe: fundamenty, podłogi, pasy monolityczne, konstrukcje schodów itp. (zgodnie z cechami konstrukcyjnymi projektowanego budynku).

Ogrzewanie i wentylacja: plany rozmieszczenia urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, trójwymiarowe schematy instalacji, specyfikacje sprzętu i materiałów instalacyjnych

Wewnętrzne zaopatrzenie w wodę i kanalizacja: plany sieci elektrycznych, trójwymiarowe schematy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, specyfikacje urządzeń i materiałów instalacyjnych

Rozwiązania elektryczne: schematy ideowe i jednokreskowe zasilania, plany rozmieszczenia urządzeń elektrycznych (gniazdka, oświetlenie, tablice elektryczne), specyfikacja materiałów.

 

 

od 8 do 25 tygodni (w zależności od stopnia skomplikowania projektu)

Lekarz rodzinny

 

AR

 

Jakość (CM)

 

 

OB

 

VC

 

ETR

 

 

 

TERMINY

Начало страницы

KOSZT* PROJEKTU 

               z60 €/m2

Zawarte w ramach umowywsparcie autorskie projektu. Planujemy i monitorujemy postęp prac remontowo-budowlanych. Zespół architektów i inżynierów pomoże Ci uniknąć błędów i łatwo przejść przez wszystkie etapy budowy.

POZNAJ CENĘ

* Ważne do zrozumieniaże podana cena ma charakter orientacyjny. Każdy projekt jest wyjątkowy, dlatego ostateczny koszt wyliczany jest na etapie zatwierdzania specyfikacji technicznych.

Aby uzyskać poradę lub zamówić indywidualną kalkulację kosztów projektu, możesz skontaktować się z nami w dogodny dla Ciebie sposób w dzialeŁączność.

bottom of page